Aarhus University Seal

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

 

I mange danske grønsager findes en lang række plantestoffer (phytokemikalier), som sandsynligvis mindsker risiko- faktorerne for type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Samtidig giver disse stoffer grønsagerne en bitter og stærk smag - et dilemma, da mange forbrugere i dag foretrækker de søde og mildtsmagende grønsager der typisk produceres i dag, frem for fortidens bitre og stærktsmagende grønsager. Forbrugernes præference for bitre og stærktsmagende grønsager afhænger sandsynligvis af deres følsomhed overfor bitre stoffer.

 

Målet med dette forskningsprojekt er:

At udvikle nye værktøjer og strategier til at øge forbrugernes præference for og indtag af bitre og stærktsmagende rodfrugter og kåltyper med maksimal indhold af de sunde phytokemikalier.

 

Dette søges løst ved at undersøge:

  • Sammenhængen mellem forbrugernes præference, diversitet i smag og indhold af phytokemikalier
  • Sammenhængen mellem forbrugernes sensitivitet over for bittersmag og forbrugernes præferencer
  • Sundhedspotentialet i grønsager og kål med varierende indhold af phytokemikalier med fokus på T2DM patienter
  • Hvordan bittersmag kan maskeres og modificeres ved at ændre på dyrknings- og opbevaringsstrategier
  • Nutidige forbrugermønstre, der forklares ud fra historisk-kulturelle mønstre og anvendes til at evaluere brandings- og markedspotentialet af disse grønsager som led i ”New Scandinavian cooking”

Samlet set vil denne viden kunne anvendes til at øge præferencen for og indtaget af bitre og stærktsmagende rodfrugter og kåltyper med et øget sundhedspotentiale.

 

Oversigt over projektet og samarbejdspartnere:

 

AUH: Aarhus Universitetshospital

AU-IFK: Aarhus Universitet, Institut for Fødevarekvalitet

AU-IHP: Aarhus Universitet, Institut for Havebrugsproduktion

AU-JPM: Aarhus Universitet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

SDU-IFUL: Syddansk Universitet, Center for Landdistriksforskning

SDU-TIC: Syddansk Universitet, Center for Turisme, Innovation og Kultur

 

Note: Institut for Fødevarekvalitet og Institut for Havebrugsproduktion er i 2010 blevet fusioneret til et samlet Institut for Fødevarer. Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø har skiftet navn til Institut for Agroøkologi.