Aarhus University Seal
  • GrOBEat II
    Græsbaseret økologisk oksekød
    der fremmer bæredygtig spiseadfærd

Formålet er at beholde økologisk fødte tyrekalve i den økologiske produktion og samtidig udvikle et produktionssystem der tilgodeser både dyrevelfærd, klima, biodiversitet og den fremtidige forbruger, hvor kvalitet af kød erstatter kvantitet.  Dette sker ved at videreudvikle GrOBEat produktionssystemet udviklet i Organic RDD6-projekt ”Grass-fed organic beef for sustainable eating – GrOBEat” til produktion af kød fra kalve og ungdyr, så dette også inkluderer et oksekødsprodukt (26 mdr. stude) inklusiv måling af produktionsegenskaber, kvalitet, forbruger-spiseadfærd og klimaeffekt af studekød. I GrOBEat II testes hypotesen, at kvalitet kan erstatte kvantitet og dermed ændre spiseadfærd af økologisk græsbaseret oksekød mod sundere spisevaner og øget tilfredsstillelse.

Til dette benyttes både et trænet sensorisk panel og et stort utrænet forbrugerpanel. For at fremme implementeringen af hele GrOBEat produktionssystemet etableres der netværksgrupper for øko-logiske kvægbrugere, som ønsker at arbejde med kalve fra den økologiske mælkeproduktion, og der laves informationsaktiviteter vedr. management og fodring i GrOBEat produktionssystemet. GrOBEat II generer den viden, der skal til for at implementere det innovative GrOBEat produktionssystem for kødproduktion baseret på kalve fra den økologiske mælkeproduktion. Dermed forbliver kalvene i det økologiske system, og produktionen sker under hensyntagen til dyrevelfærd (ko-kalv samvær, maksimal afgræsning), miljø- og klimaeffekt (re-duceret N og CO2 udledning) og fokus på produktet, så det tilfredsstiller fremtidens forbruger (Optimeret kvalitet, øget tilfredsstillelse, reduceret indtag).

Dette skaber troværdighed i hele den økologiske kvægproduktion og et holistisk grundlag for at producere økologisk kalve- og oksekød nu og i fremtiden.


Projektet er støttet af 
KVÆGAFGIFTSFONDEN 
med 404.000 KR

Tilskudsperioden:
1. januar – 31. december 2024.

og med 882.000 KR

Tilskudsperioden:
1. januar – 31. december 2023.