Aarhus University Seal

Differentiated & Biofunctional Foods - Projects

Differentiated & Biofunctional Foods

Projects


Below please find a selection of ongoing research projects. Project descriptions for several of them are publicly available on websites which can be linked to from this page:

Sort by : Start date | End date | Title

 1. / Grass-based organic beef supporting sustainable eating habits (GrOBEat II)

  Margrethe Therkildsen , Mogens Vestergaard , Troels Kristensen , Lisbeth Mogensen , Barbara Vad Andersen & Iben Alber Christiansen

  Formålet er at beholde økologisk fødte tyrekalve i den økologiske produktion og samtidig udvikle et produkti-onssystem der tilgodeser både dyrevelfærd, klima, biodiversitet og den fremtidige forbruger, hvor kvalitet af kød erstatter kvantitet. Dette sker ved at videreudvikle GrOBEat produktionssystemet udviklet i Organic RDD6-projekt ”Grass-fed organic beef for sustainable eating – GrOBEat” til produktion af kød fra kalve og ungdyr, så dette også inkluderer et oksekødsprodukt (26 mdr. stude) inklusiv måling af produktionsegenska-ber, kvalitet, forbruger-spiseadfærd og klimaeffekt af studekød. I GrOBEat II testes hypotesen, at kvalitet kan erstatte kvantitet og dermed ændre spiseadfærd af økologisk græsbaseret oksekød mod sundere spisevaner og øget tilfredsstillelse. Til dette benyttes både et trænet sensorisk panel og et stort utrænet forbrugerpanel. For at fremme implementeringen af hele GrOBEat produktionssystemet etableres der netværksgrupper for øko-logiske kvægbrugere, som ønsker at arbejde med kalve fra den økologiske mælkeproduktion, og der laves informationsaktiviteter vedr. management og fodring i GrOBEat produktionssystemet. GrOBEat II generer den viden, der skal til for at implementere det innovative GrOBEat produktionssystem for kødproduktion baseret på kalve fra den økologiske mælkeproduktion. Dermed forbliver kalvene i det økologiske system, og produktio-nen sker under hensyntagen til dyrevelfærd (ko-kalv samvær, maksimal afgræsning), miljø- og klimaeffekt (re-duceret N og CO2 udledning) og fokus på produktet, så det tilfredsstiller fremtidens forbruger (Optimeret kvalitet, øget tilfredsstillelse, reduceret indtag). Dette skaber troværdighed i hele den økologiske kvægproduktion og et holistisk grundlag for at producere økologisk kalve- og oksekød nu og i fremtiden.Description

  01/01-202303/03-2025

 2. GroBEat: High Quality Grass-fed organic beef for sustainable eating behaviour

  Margrethe Therkildsen , Nora Chaaban , Mogens Vestergaard , Lisbeth Mogensen , Jesper Overgård Lehmann , Troels Kristensen & Barbara Vad Andersen

  GrOBEat develops an innovative sustainable organic beef production chain where quality replaces quantity -a solution which facilitate healthy eating behaviour and provide high product satisfaction. Calves are raised with dams for 4 mo. before selected to deliver one of three high-quality products: A) Low-fat veal (8 mo); B) Mediumfat beef from intensive pasture (14-16 mo); C) Medium-fat beef from extensive pasture (24-26 mo). The product is documented according to efficiency, animal welfare, biodiversity, quality and sensory profile of the meat, eating behavior and the overall impact on the climate.
  Description

  01/01-202131/12-2024

 3. Måling og reduktion af metan i praksis (METAKS)

  Lars Wiking , Nina Aagaard Poulsen , Margrethe Therkildsen , Peter Lund , Christian Friis Børsting , Nicolaj I. Nielsen & Martin Øvli Kristensen

  The project will form the basis for reducing methane emissions from cattle by 1 million tonnes of CO2 by 2030, corresponding to the government's agreement on the green transformation of Danish agriculture. The mean of action is the implementation of feed additives, feed materials and feeding strategies to reduce the methane emission from the cow.

  Equipment will be installed to measure methane emissions from individual cows on several cattle farms. This will provide a unique trial setup to test and optimize the allocation of feed additives under practical conditions in order to achieve the greatest possible reduction in methane emissions, without affecting the cows' feed intake, milk yield, health or welfare. Furthermore, the project must ensure that the quality of the milk and meat is not impaired by the use of feed additives.

  The project will provide a unique opportunity to bring the feed additives and feeding strategies closer to Danish farmers and companies and enable them to be the first worldwide to implement these strategies and additives in practice to reduce methane emissions
  Description

  01/01-202301/12-2025

 4. NaFoCo

  Trine Kastrup Dalsgaard , Martin Jensen , Anders Hauer Møller & Marianne Danielsen

  Det overordnede mål med NaFoCo er at udvide den danske position til den meget konkurrenceprægede internationale naturlige madfarve, markedsføre og fremskynde fuld udskiftning af kunstige madfarver for at imødekomme forbrugernes efterspørgsel og gavne menneskers sundhed.
  Ved brug af sorte gulerødder (BC) som modelafgrøde etablerer NaFoCo en industriel platform til hurtig udvikling af skræddersyede naturlige farver, der muliggør yderligere udskiftning af kunstige farver med naturlige løsninger i udfordrende madapplikationer. AU-FOODs vil i projektet udvikle en analytisk platform til at forstå, hvorledes anthocyaniners molekylære strukturers påvirker farve- nuance og intensitet samt stabilitet. Ydermere bliver molekylære strukturer relateres til genetik og miljøpåvirking.
  Oterra A/S er projektleder på NAFCOCO.
  Fra AU FOOD er Trine Kastrup Dalsgaard leder på projektet og Martin Jensen er arbejdspakkeleder.
  AU Flakkebjerg på genetikområdet .Description

  01/01-202031/12-2024